PRODUIT AJOUTÉ!

MC16.OCÉAN ✨

10 sushi assortis, 15 sashimi assortis, 6 California saumon,
12 maki : 6 saumon, 6 thon

50.80 €