PRODUIT AJOUTÉ!

MC15.FLAMME ✨

6 California saumon, 18 sashimi assortis, 4 sushi : 2 saumon, 2 thon 8 brochettes : 2 saumon, 2 Canard, 2 poulet, 2 bœuf cheese.

42.80 €