PRODUIT AJOUTÉ!

MF 6.MIDI MIXTE

6 california saumon avocat
2 sushi saumon
2 sushi thon

1 soupe 1 salade chou

12.00 €